QCAD (Polish)

QCAD to komputerowa aplikacja wspomagająca rysowanie w dwuwymiarowe. W programie QCAD można tworzyć rysunki techniczne, takie jak plany budynków, wnętrz, rysunki części mechanicznych lub schematy.

Zrzuty ekranowe

Przedstawione poniżej zrzuty ekranowe pokazują interfejs Qcad W różnych systemach operacyjnych.

QCAD w systemie
Windows.
QCAD w systemie
Mac OS X.
QCAD w systemie
Linux / X11.

Animacje

Te animacje demonstrują podstawowe funkcje programu QCAD.

Warstwy i atrybuty.
Techniki konstrukcyjne.

Obsługiwane platformy

Program QCAD został przetestowany na następujących platformach:

 • Windows 32bit / 64bit XP, 2000, Vista, 7, 8
 • Mac OS X 10.6 - 10.8
 • Linux 32bit / 64bit

Główne funkcje

 • Warstwy
 • Grupy (Bloki)
 • 35 dołączonych czcionek CAD
 • Jednostki metryczne i anglosaskie
 • Wejście/wyjście DXF
 • Drukowanie w skali
 • Ponad 40 narzędzi konstrukcyjnych
 • Ponad 20 narzędzi do modyfikacji
 • Konstrukcja i modyfikacja punktów, linii, łuków, okręgów, elips, krzywych składanych, linii łamanych, tekstów, wymiarów, linii kreskowanych, wypełnień, obrazów rastrowych
 • Różne, efektywne narzędzia do wyboru obiektów
 • Punkty przeciągania obiektu
 • Narzędzia pomiarowe
 • Biblioteka części zawierająca ponad 4800 części CAD
 • Interfejs tworzenia skryptów

Pobieranie

Zamówienie online

For a complete list of our software offers and books about QCAD, please click here to visit our online shop.