QCAD (Czech)

QCAD je aplikace pro počítačové dvourozměrné kreslení. S aplikací QCAD můžete vytvářet technické výkresy, jako například plány budov, interiérů, mechanických dílů nebo schémata.

Další informace o aplikaci QCAD a dalších produktech společnosti RibbonSoft jsou k dispozici na našich webových stránkách (pouze v angličtině).

Kopie obrazovek

Na následujících kopiích obrazovek je zobrazeno uživatelské rozhraní aplikace QCAD v různých operačních systémech.

 

Aplikace QCAD v operačním systému Windows.

 

Aplikace QCAD v operačním systému Mac OS X.

 

Aplikace QCAD v operačním systému Linux / X11.

Animace

Tyto animace ukazují některé základní funkce aplikace QCAD.

 

Vrstvy a atributy.

 

Konstrukční techniky.

Podporované platformy

Aplikace QCAD byla testována na následujících platformách:

 • Windows 32bit / 64bit XP, 2000, Vista, 7, 8
 • Mac OS X 10.6 - 10.8
 • Linux 32bit / 64bit

Hlavní funkce

 • Vrstvy
 • Skupiny (bloky)
 • Včetně 35 písem CAD
 • Metrické a britské jednotky
 • Vstup / výstup DXF
 • Tisk v měřítku
 • Více než 40 konstrukčních nástrojů
 • Více než 20 modifikačních nástrojů
 • Konstrukce a modifikace bodů, úseček, oblouků, kružnic, elips, křivek, navazujících úseček, textů, rozměrů, šrafování, výplní, rastrových obrázků
 • Různé výkonné nástroje pro výběr entit
 • Přichytávání objektů
 • Měřící nástroje
 • Knihovna objektů s více než 4800 objekty CAD
 • Skriptovací rozhraní

Ke stažení

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka(Česky)
Version:

Objednat elektronicky

For a complete list of our software offers and books about QCAD, please click here to visit our online shop.