QCAD (Slovak)

QCAD predstavuje aplikáciu pre dvojrozmerné kreslenie pomocou počítača. Pomocou aplikácie QCAD dokážete vytvárať technické výkresy akými sú výkresy budov, interiérov, mechanických súčiastok alebo schémy.

Viac informácií o aplikácii QCAD a ostatných výrobkoch spoločnosti RibbonSoft nájdete na našej internetovej stránke (iba v angličtine).

Zobrazenia obrazovky

Dolu uvedené zobrazenia obrazovky zobrazujú užívateľské rozhranie aplikácie QCAD v rámci rôznych operačných systémov.

QCAD v rámci
Windows.
QCAD v rámci
Mac OS X.
QCAD v rámci
Linux / X11.

Animácie

Tieto animácie demonštrujú niektoré zo základných funkcií aplikácie QCAD.

Vrstvy a atribúty.
Konštrukčné techniky.

Podporované platformy

Aplikácia QCAD bola skúšaná v rámci nasledujúcich platforiem:

 • Windows 32bit / 64bit XP, 2000, Vista, 7, 8
 • Mac OS X 10.6 - 10.8
 • Linux 32bit / 64bit

Hlavné funkcie

 • Vrstvy
 • Skupiny (Bloky)
 • Obsahuje 35 CAD fontov.
 • Metrické a anglické jednotky
 • Vstup / výstup pre DXF
 • Tlač podľa mierky
 • Viac než 40 konštrukčných nástrojov
 • Viac než 20 modifikačných nástrojov
 • Konštrukcia a modifikácia bodov, priamok, oblúkov, kruhov, elíps, drážok, viacnásobných čiar, textov, rozmerov, otvorov, výplní, rastrových obrázkov.
 • Rôzne výkonné nástroje na výber objektov
 • Uchytenia objektov
 • Nástroje na meranie
 • Knižnica súčiastok s viac než 4800 súčiastkami v CAD
 • Textové rozhranie

Na stiahnutie

Online objednávka

For a complete list of our software offers and books about QCAD, please click here to visit our online shop.