Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Obrázky

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Obrázek

Příkaz:

?

Panel možností:


Popis:

Vloží do výkresu rastrový obrázek (bitmapu). Obrázek zůstane vždy umístěn na pozadí výkresu. Při ukládání výkresu s obrázkem do souboru DXF se uloží též odkaz na tento obrázek. Doporučuje se proto ponechat obrázek spolu se souborem výkresu ve stejném adresáři. U obrázků ve formátu PNG je podporovaná jejich transparentnost.

Postup:

  1. Vyberte obrázek, který chcete vložit do výkresu.
  2. V panelu možností zadejte měřítko obrázku. Měřítko 1.0 znamená, že jeden pixel obrázku odpovídá jedné měrné jednotce na výkresu.
  3. V panelu možností též určete úhel natočení. Uvědomte si, že natočené obrázky mohou výrazně zpomalit zobrazování v QCadu. Lepším řešením je natočit si obrázek předem v nějakém editoru obrázků a teprve pak tento natočený obrázek vložit do výkresu.
  4. Určete bod pro vložení obrázku do výkresu. U obrázku jím je levý dolní roh.

Figure 50:  Obrázky na pozadí výkresu jsou obvykle používány pro ruční vektorizaci bitmap.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.