Contents First Prev Home Next Last
QCad User Reference Manual
 
   

Šrafy a výplně ploch

Panel nástrojů CADu:


Menu:

Kresli - Šrafy

Příkaz:

?

Popis:

Vyplní oblast ohraničenou existujícími čarami šrafovacím vzorem nebo barvou.

Postup:

  1. Připravte čáry ohraničující šrafovanou oblast tak, aby tvořily uzavřenou oblast. Obrys musí být uzavřený tak, že jedna čára je spojena s druhou takovým způsobem, jak je zobrazeno v pravé části obrázku 47.

Figure 47: Příprava hraničních prvků.

  1. Spusťte šrafování.
  2. Vyberte obrys(y), které chcete vyplnit. Nezapomeňte, že neoznačené ostrůvky uvnitř vybraného obrysu budou také vyšrafovány (obrázek 48)

Figure 48: Označené ostrůvky nebudou vyšrafovány (správně).

  1. Pro pokračování klikněte v panelu nástrojů CADu na šipku vpravo.
  2. Objevilo se dialogové okno s vlastnostmi šrafů (obrázek 49). Vyberte šrafovací vzor, měřítko a úhle natočení vzoru. Pokud chcete místo šrafů vyplnit oblast barvou, zaškrtněte políčko "Výplň plochy".
  3. Pro pokračování v šrafování kliněte na 'OK'. S ohledem na složitost obrysu a zvoleném měřítku vybraného šrafovacího vzoru může chvíli trvat, než se šrafy vytvoří.

Figure 49: Výběr šrafovacího vzoru.

   
  Contents First Prev Home Next Last

Copyright 2004 RibbonSoft, Inc.
All Rights Reserved.
This Manual was created with ManStyle.